Vi er en skole
for fællesskaber.

 Vi arbejder for at understøtte bæredygtige fællesskaber i det danske civilsamfund. Vi skaber et hjemligt og trygt frirum, hvor fællesskaber kan finde ro og rum til rådslagning, nysgerrighed og fornyet engagement. 

Vi bygger bro over generationskløften mellem gamle organisationer og nye selv-organiserede bevægelser, og skaber den krydsbestøvning, der både opfostrer den næste generation og støtter den gamle i at give ansvaret bedst muligt videre.

Undervisningsforløb

Gennem skræddersyede kurser, workshops og længere undervisningsforløb hjælper vi folk med at gå fra tanke til handling og fra magtesløshed og frustration til mod og handlekraft.

Rådgivning

Vi rådgiver organisationer i alle tre sektorer om hvordan de kan styrke demokrati, medbestemmelse og engagement.

Koncept- og projektudvikling

Vi udvikler og leder projekter, der bygger bro, og giver plads til nye udfoldelsesmuligheder.

Referencer

Vi kan varmt anbefale Fællesskab som kreative og initiativrige samarbejdspartnere, der formår at skabe autentiske og effektfulde forløb for mennesker i udsatte positioner i samfundet.

Fællesskab har en stærk praksis (og et stærkt værdigrundlag) i forhold til at arbejde med anerkendende og empowermentbaserede metoder. De er gode formidlere og brobyggere, og topkvalicerede til at engagere og motivere. Jeg kan varmt anbefale dem.