Demokrati for alle

Fællesskab arbejder for at alle i det danske samfund har ligeværdige muligheder for at organisere sig i meningsfulde fællesskaber og derigennem påvirke beslutninger, der har indflydelse på deres virkelighed.
 

Arbejdet er handlings- og praksisorienteret og tager udgangspunkt i målgruppens virkelighed og virketrang.

Undervisningsforløb

Gennem skræddersyede kurser, workshops og længere undervisningsforløb hjælper vi folk med at gå fra tanke til handling og fra magtesløshed og frustration til mod og handlekraft.

Rådgivning

Vi rådgiver organisationer i alle tre sektorer om hvordan de kan styrke demokrati, medbestemmelse og engagement.

Koncept- og projektudvikling

Vi udvikler og leder projekter, der bygger bro og giver plads til nye udfoldelsesmuligheder.

Referencer

Vi kan varmt anbefale Fællesskab som kreative og initiativrige samarbejdspartnere, der formår at skabe autentiske og effektfulde forløb for mennesker i udsatte positioner i samfundet.

Fællesskab har en stærk praksis (og et stærkt værdigrundlag) i forhold til at arbejde med anerkendende og empowermentbaserede metoder. De er gode formidlere og brobyggere, og topkvalicerede til at engagere og motivere. Jeg kan varmt anbefale dem.