Udvikling af brugerrådet hos Socialpsykiatrisk Center NV

Fællesskab har hjulpet Brugerrådet i Socialpsykiatrisk Center Nordvest i at organisere sig bedst muligt i forhold til de mennesker og den beslutningskompetence/funktion, som Brugerrådet har

Brugerrådet består af brugere fra alle bo- og aktivitetstilbud i Nordvest

I praksis betød det en ny form på deres møder, så brugerrådsmedlemmerne mere aktivt kunne diskutere emner og give relevant feedback til de instanser, som de bliver hørt i. Desuden har møderne skiftet karakter til at være mere handlingsorienteret.

Arbejdet bestod mestendels i at give brugerrådsmedlemmerne ejerskab til selv at tage styring på dagsordenen og bedre forstå formålet med brugerrådet. Desuden blev der på de udviklingsdage, som Fællesskab afholdte sat fokus på det at repræsentere andre i et råd.