Projektværksted NV

Projektværkstedet NV tilbyder faglig inspiration og åben rådgivning for alle, der arbejder med projekter i Nordvestkvarteret i København men med et primært fokus på psykisk sårbare

Fællesskab understøtter at deltagerne ud fra deres egne ønsker projektudvikler, finder relevant viden, finder samarbejdspartnere, laver ansøgninger, økonomistyrer og agerer aktivt i deres projekter.
Det finder sted hver tirsdag fra 11-14, hvor der fra 11-12 er undervisning i en konkret kompetence, der har relevans for projekternes udvikling. Fra 12-14 er der projektarbejde og sparring.

Tilbuddet er en uforpligtende ramme, og deltagerne kan komme når de vil. Der er et sted mellem 8-12 deltagerne hver gang.

Projektværkstedet NV huser blandt de mange projekter gruppen SPINDEREN, der kæmper for et brugerstyret medborgerhus i Nordvest.

Se Hanne – en deltager i projektværkstedet – fortælle om hendes oplevelser med projektarbejdet