Om Fællesskab

Fællesskab

Fællesskab er en kooperativt ejet og drevet skole, der arbejder for at udvikle og understøtte medborgerskab, organisering og lederskab, og give alle borgere i Danmark mulighed for at præge og passe på den verden, de lever i.

Vores tilgang

 

Vi kan kun lære fællesskab gennem fælles handling. Derfor tager vi afsæt i hvor folk er, og ikke hvor vi er. I det, der er vigtigt for dem og berører dem direkte – fra deres hverdag, erfaringer og levede liv. I den fælles helhed, der er større end individerne. Kun sammen kan vi lære, at ingen af os er alene. Derfor mødes vi ansigt til ansigt. Vi skaber et hjemligt og hjertevarmt frirum, der danner rammen om det spirende frø af modig handling, som kun kan gødes i fællesskab. Ingen kan eller skal kunne alting selv. Vi løfter i flok!

 

Vi kan kun lære solidaritet ved at være solidariske. Derfor gør vi ikke noget for andre, som de kan gøre for sig selv. Vi gør det sammen med dem. Vores sag er at være en del af deres sag. Vi snakker ikke bare om vores værdier, vi handler på dem. Vi tager os selv seriøst ved at tage andre seriøst. Gensidighed er nøglen til respekt.

 

Vi kan kun lære, at det nytter, hvis vi ser, at det nytter. Derfor øver vi os i at gnistre, drømme og handle sammen – som om vi allerede er frie. Vores ledestjerner er håb og handling. Men håb og handling lever kun, når det udleves sammen – konkret, fysisk og synligt. Vi hjælper folk med at gå fra drøm til den smukkest mulige konkrete virkelighed. Til at opleve, at magi, poesi og lykke er noget vi kan finde og skabe sammen.

 

Vi kan kun lære demokrati ved at handle demokratisk. Derfor træffer vi ikke beslutninger på vegne af andre. Demokrati er en livsform, der skal tilegnes og ansvaret kommer først, når man selv kan føle magten og betydningen af de beslutninger, man træffer. Vi støtter op om nye demokratiske rum og minder om, at demokrati er et arbejde, der aldrig slutter. Ingen af os kan bare læne os tilbage og overlade det til andre. For selvom ingen af os skal være involverede i alting, så skal vi være klar til at engagere os, når det gælder.

 

Vi kan kun lære ansvar ved at tage ansvar. Derfor søger vi at være vores fælles ansvar bevidst. Som mennesker har vi et særligt ansvar for Jorden, og alle de dyre- og plantearter, der ikke har stemme i vores samfund. Sammen forvalter vi en enorm rigdom og skønhed, der ikke tilhører os, men alle fremtidige generationer. Det er et stort ansvar, der kræver stor ydmyghed og ærbødighed, som trives bedst i fællesskab.

Vi kan kun lære af vores fejl ved at begå fejl. Derfor giver vi plads til at eksperimentere og begå fejl og blive klogere. Vi skaber plads til forbedringer og idéer, så det er nemmere for andre at turde kritisere, fordi de ved, at deres kritik er efterspurgt og velkommen. Og vi deler alle vores eksperimenter – vellykkede eller mislykkede – til fri afbenyttelse og udbredelse.

Fællesskabs ugentlige projektværksted i København NV, der er udviklet i samarbejde med FriNova og Socialpsykiatrisk Center Nordvest.

Hør Stine fortælle om et forløb, som Fællesskab har stået for: