Karen Siercke

Social iværksætter, forfatter og netværksdanner, der har fingrene dybt nede i muldjorden for ungekultur i Norden.

Mit hjerte banker for kunst og kultur – særligt den der skabes for, med og af unge. Med inspiration fra et ophold ved 826 Valencia i San Francisco, stiftede jeg i 2009 Ordskælv – en prisvindende nonprofit organisation, der arbejder for at fremme generationer af stærke skrivere, empatiske læsere og kreative tænkere i hele Norden.

Jeg har en bachelor i antropologi fra Københavns Universitet og Háskóli Íslands i Reykjavïk, en kandidatgrad i ungdomskulturelle formidlingsstrategier fra Det Informationsvidenskabelige Akademi og en formidabel evne til at engagere og samle mennesker og organisationer i værdibaserede fællesskaber på tværs af geografiske-, etniske- og sociale skel for at samskabe noget smukt.

Nøgleordene for mit arbejde og min uddannelse er:

  • Ledelse af litteratur-, musik- kunst- og kulturprojekter for, med og af unge
  • Iværksætteri, engagement og kreativitet
  • Samskabelse og partnerskaber på tværs af Norden med aktører fra stat, kommune, forenings- og erhvervsliv, frivillige og professionelle
  • Proces- og produktorienteret projektarbejde
  • Kommunikation og fundraising
  • Arrangementer og events
  • Internationalt samarbejde