Stephan C. Krabsen

Projektudvikler, underviser, musiker og brobygger gennem kunst og kultur.

Jeg er uddannet cand. comm. fra RUC, hvor jeg har studeret Plan, By og Proces og Performance Design. Jeg er specialiseret i byudviklingsprocesser med udgangspunkt i mennesker og har igennem de sidste seks år arbejdet med en bred vifte af forskelligartede borgere om udvikling af deres lokalområde og samfund på forskellig vis. Jeg er desuden musiker og komponist, og jeg elsker den kreative og skabende proces, som jeg bruger rigtigt meget i mit arbejde i Fællesskab.

Jeg er optaget af at give mennesker kontrollen over deres liv og handlekraften tilbage i fællesskab med andre, og gør det ved at finde frem til deres fælles drivkraft og virketrang. Et fælles tredje.

Jeg tror på mennesker, og jeg elsker at udfordre grænser, slå faste idéer og meninger i stykker og at opbygge fællesskaber på tværs af alle tænkelige skel.